Aanbod 2019

Aanbod 2019

Hieronder vind je een helder overzicht van de nieuwe tarieven en (spel)regels van MIK Kinderopvang.

  • Opvang bij MIK Kinderopvang wordt voor de meeste ouders niet duurder, maar zelfs netto * goedkoper!

Dankzij de huidige hoge bezetting van de groepen kunnen wij de tarieven laag houden. Ook is de kinderopvangtoeslag voor veel ouders in 2019 hoger. * Netto wil zeggen: de prijzen van MIK minus de kinderopvangtoeslag of de subsidie die je van de gemeente ontvangt.

  • Verschillende prijzen BSO per gemeente  (in Noord, Zuid, Susteren)

Bij de BSO  zijn er verschillende  tarieven per gemeente.  De accommodatiekosten en onze marktpositie verschillen per gemeente, hier hebben wij de tarieven op aangepast .

  • Extra opvang op studiedagen BSO Basis niet meer gratis

Bij de lage BSO prijzen is het niet meer mogelijk extra uren opvang op studiedagen aan alle ouders gratis aan te bieden. Alleen voor ouders die gebruik maken van BSO Compleet en BSO Flex geldt deze extra service nog. Ouders die gebruik maken van BSO Basis of BSO Schoolweken kunnen extra opvang op studiedagen inkopen via het ouderportaal.

  • Prijzen incidentele opvang wijzigen deels

Incidentele opvang kost op dit moment € 8,- per uur. In 2019 blijft dit tarief gelden voor de BSO. In het KDV wordt het tarief € 8,50. (In BSO Pluk! gelden afwijkende tarieven.)

COC
De Centrale Ouder Commissie is uiteraard betrokken geweest  bij het vaststellen van het dienstenaanbod 2019.

Persoonlijke berekening
De huidige contracten lopen in 2019 automatisch door. Omdat de prijzen van MIK en de kinderopvangtoeslag wijzigen, zullen ouders die gebruik maken van de toeslag een mutatie moeten doorgeven bij de belastingdienst.

Je ontvangt hiervoor binnenkort nog  een persoonlijk overzicht met het aantal uren en het nieuwe uurtarief.
Ouders die geen gebruik maken van kinderopvangtoeslag hoeven niks te ondernemen.

Bij alles wat we doen staat steeds op de allereerste plaats: ''Hoe kunnen wij samen met ouders en samenwerkingspartners de állerbeste zorg (opvang) voor 'onze' kinderen bieden.

Aanbod, tarieven en 'spel'regels (2019)

Bekijk hieronder de volgende documenten m.b.t.:

Is er nog iets onduidelijk, of heb je andere vragen? Neem dan even contact op met onze klantenservice. Zij helpen je uiteraard graag verder.