Buitenschoolse opvang de Eik
Buitenschoolse opvang de Eik
Adresgegevens
Burg. Willemeplein 3
6118 EA Nieuwstadt
M groep 1: 06- 23898098
  transportbus: 06-10805277
E s.frynts@mik-kinderopvang.nl
(Locatiehoofd)

Indien bovenstaand nummer niet bereikbaar is neem dan contact op met onze klantenservice via: 043-3517171

Facebook

Groepsindeling

4-13 jaar

Openingstijden

maandag t/m vrijdag na school tot 18.30 uur. In schoolvakanties van
08.00 tot 18.30 uur.